అక్షరాలునేర్చి ఆశ్చర్య పడునాడు - తెలుయునెంత గలదొ తెలుసుకొనగ - వింతతరగదయ్య విఙ్ఞానికెన్నడూ - అప్రమేయ వరద హరిముకుంద (పరాక్రి)

Friday, January 4, 2013

లక్ష్మీ స్తోత్రం

1 comment:

  1. చాలా బాగున్నాయ్ పోస్టులు ... !!!!

    తెలుగు వారి కోసం నూతనం గా యూ ట్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించబడింది
    చూసి ఆశీర్వదించండి

    https://www.youtube.com/garamchai

    ReplyDelete